Aanpak

x
1. Kennismaking

Graag komen we vrijblijvend bij u langs om ons manier van werken persoonlijk aan u voor te stellen en om uw eigendom te leren kennen.

Een PERSOONLIJKE AANPAK, AANPASBAAR VAN PAND TOT PAND is waar Clavis Vastgoed voor staat.

x
2. Waardebepaling

Ieder succes begint met een correcte en REALISTISCHE WAARDEBEPALING. U ontvangt van ons een onderbouwd schattingsverslag: niet zomaar een cijfer, maar gebaseerd op berekeningen en recente markttransacties. Wij adviseren u eerlijk over een marktconforme en realistische prijszetting.

x
3. Dossiersamenstelling

Een compleet dossier is van cruciaal belang om geïnteresseerden zo correct en volledig mogelijk te informeren.

Wij staan in voor het BEZORGEN VAN DIVERSE ATTESTEN EN DOCUMENTEN zoals het bodemattest, uittreksel plannen- en vergunningenregister, kadastraal uittreksel, eigendomstitel, energieprestatie-certificaat, attest van elektrische keuring, keuring stookolietank, eventuele inlichtingen syndicus, enz.

x
4. Vastgoedstyling

In één minuut tijd beslist de bezoeker of het wat kan worden of niet. Niets is dus zo belangrijk als een perfecte presentatie want ook uw eigendom krijgt SLECHTS 1 KANS OP EEN EERSTE INDRUK.

Wij zorgen ervoor dat deze eerste indruk optimaal is.

x
5. Professionele fotoreportage

In 90% van de gevallen begint de zoektocht naar een nieuwe woonst via het internet. Foto’s zijn dus het EERSTE CONTACT voor een potentiële koper / huurder met een woning. Aan de hand van foto’s beslist men om al dan niet een afspraak te maken om een pand te bezichtigen. Er mag dus niets aan het toeval overgelaten worden. Kwalitatieve en WAARHEIDSGETROUWE foto’s zijn een must om een eigendom succesvol te kunnen verkopen / verhuren.

x
6. Marketing & publiciteit

Op een ZO KORT MOGELIJK TERMIJN een ZO GROOT MOGELIJK PUBLIEK aanspreken, daar komt het op neer. Wij bereiken dit door het voeren van doorgedreven publiciteit en een doordacht marketingcampagne. Dit gaat van aantrekkelijke publiciteit ter plaatse, online advertenties op diverse portaalwebsites en onze eigen drukbezochte website, tot een mix van geschreven pers en sociale media. Aan de hand van gerichte mailings houden wij ons klantenbestand bovendien op de hoogte van nieuwe opportuniteiten.

x
7. Bezoeken

Afhankelijk van het type vastgoed gaan wij op zoek naar de MEEST IDEALE MANIER om een eigendom te bezichtigen. Dit kan via vooraf georganiseerde en aangekondigde bezoekdagen, het openstellen van het pand op zaterdag/zondag, aparte bezoeken, enz.

x
8. Opvolging

De opvolging is een stap die vaak vergeten wordt. Kandidaat-kopers / -huurders hebben uw eigendom bezocht, hoogstwaarschijnlijk wensen ze achteraf extra informatie of een tweede bezoek. Maar ook u als eigenaar wil graag weten hoe de bezoeken zijn verlopen en wil u peilen naar de eventuele INTERESSE van de kandidaten.

x
9. Onderhandeling

In rechte lijn met u als eigenaar wordt er onderhandeld met de kandida(a)t(en). Hierbij kan u rekenen op juridisch sluitende documenten, transparantie en vakkundig advies. Hierbij houden wij steeds uw BESTE RESULTAAT voor ogen.

x
10. Afhandeling

Eens er een akkoord is over zaak en prijs zorgen wij voor de opmaak van een JURIDISCH SLUITENDE OVEREENKOMST VOLGENS DE VIGERENDE WETGEVING en organiseren wij de ondertekening ervan. Daarnaast begeleiden wij u bij de formaliteiten van de notariële akte (verkoop) of zorgen wij voor de opmaak van een uitvoerige plaatsbeschrijving (verhuur).